Category Biuro rachunkowe
brak_logo

Biuro Rachunkowe Edyta Hałycz

świadectwo kwalifikacji Ministra Finansów nr 26308/01

Nasza oferta:
Prowadzenie:
- ksiąg rachunkowych
- książki przychodów i rozchodów
- ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
- ewidencji VAT
- ewidencji środków trwałych wyposażenia
- kadr płac rozliczeń ZUS

Sporządzanie:
- deklaracji podatkowych
- sprawozdań finansowych:
* bilans
* rachunek zysków i strat
* zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
* rachunek przepływów pieniężnych)
* wniosków kredytowych
* analiz finansowych

Dane kontaktowe:

tel. 71/3324943

faks 71/3324943

Nyska 83-85

50-505 Wrocław

województwo dolnośląskie

Obszar działania firmy:

Informacje
dodatkowe

Rodzaj biura

  • Biuro rachunkowe

Zakres usług

  • Ryczałt ewidencjonowany, Księga Przychodów i Rozchodów, Kadry i Płace