Program partnerski dla Biur Rachunkowych

Wypełnij formularz i dołącz już dziś!

Program partnerski WAPRO dla Biur Rachunkowych

Program partnerski WAPRO ERP jest projektem kierowanym do biur rachunkowych pracujących na oprogramowaniu WAPRO ERP by Asseco. Jego celem jest osiąganie wymiernych korzyści, przez obie strony projektu.

Na wstępie zaznaczamy, że program jest całkowicie bezpłatny. Nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów finansowych. Wprawdzie umowa o współpracy stanowi, że obie strony za świadczone usługi okresowo wystawiają faktury, jednak są one wystawiane w równej wysokości i ulegają kompensacie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej… (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) wystawiane przez nas faktury za świadczone usługi mogą być w formie elektronicznej. Opis procedury oraz regulamin znajdują się tutaj.

Celem programu jest stworzenie skutecznych mechanizmów promocji firm oraz rozpowszechniania informacji handlowej o świadczonych usługach i wytwarzanych produktach przez firmy uczestniczące w programie.

Możemy sobie wzajemnie pomagać. Rozwój segmentu Biur Rachunkowych korzystnie wpływa na rozwój  WAPRO ERP i odwrotnie. Dynamiczny rozwój naszego oprogramowania, to w rzeczywistości możliwość obniżenia kosztów działalności Państwa firm, większy komfort pracy, większa automatyzacja pracy, więcej zadowolonych klientów Państwa firm, a to oznacza, że i naszych.

Kto może przystąpić do Programu?

Do programu może przystąpić każde Biuro Rachunkowe posiadające aktualne oprogramowanie WAPRO ERP, legitymujące się uprawnieniami do świadczenia usług księgowych.

Program partnerski biur rachunkowych jest otwartym projektem,
który jest stale rozwijany.

Obecnie oferujemy jego uczestnikom:
 • Rozpowszechnianie informacji handlowej o świadczonych przez uczestników programu usługach i wytwarzanych produktach

  Zgodnie z umową, WAPRO ERP informuje o świadczonych usługach przez Partnerów w swoim serwisie internetowym, w specjalnie przygotowanej do tego celu wyszukiwarce biur rachunkowych. Wyświetla ona w formie wizytówek listę miejsc świadczenia usług przez zarejestrowane w programie partnerskim firmy. Wizytówki zawierają między innymi:

  • lokalizację i dane kontaktowe;
  • podstawowe informację o świadczonych usługach;
  • linki do stron internetowych;
  • graficzne logo

  Serwis ma umożliwiać klientom łatwe znalezienie biur rachunkowych korzystających z oprogramowania WAPRO ERP. Dzięki mapie i prostej wyszukiwarce, potencjalny klient ma możliwość odszukania biura odpowiadającego jego potrzebom i wysłania zapytania ofertowego.
  Ponadto informacja o programie partnerskim wraz z przekierowaniem do strony programu i wyszukiwarki jest okresowo zamieszczana w mailingach do klientów Asseco WAPRO, jest umieszczona w pulpicie informacyjnym w aplikacjach WAPRO ERP oraz jest przekazywana nowym klientom przy zakupie oprogramowania.

 • Promocję biur

  Wśród dotychczasowych i potencjalnych klientów.

 • Akcje promocyjne

  Dedykowane dla uczestników programu.

 • Uruchomione dla uczestników programu partnerskiego, niedostępne dla osób niezarejestrowanych w programie, w którym mogą:

  • prowadzić pomiędzy sobą merytoryczne dyskusje, wymieniać się informacjami, wspierać w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z pracą zawodową;
  • zadawać merytoryczne pytania związane z używanym oprogramowaniem.
  • zgłaszać sugestie rozwojowe do programów i uczestniczyć w dyskusjach z zespołem projektowym;
  • zgłaszać dowolne inne sugestie nowych usług internetowych, nowych aplikacji, które mogłyby obniżyć koszty działalności biur rachunkowych, poprawić komfort pracy z naszymi aplikacjami lub komfort współpracy z klientem;
  • zgłaszać sugestie do programu partnerskiego;
  • dodatkowo na forum publikowane będą komunikaty i informacje WAPRO ERP.

W zamian, zgodnie z umową, Partnerzy Asseco WAPRO zobowiązani są do informowania na swoich stronach internetowych lub w inny sposób, o wykorzystywaniu w swojej działalności oprogramowania Asseco WAPRO.

Korzyści wynikające z przystąpienia do Programu Partnerskiego

Celem programu partnerskiego WAPRO ERP dla Biur Rachunkowych jest osiąganie wymiernych korzyści, przez obie strony projektu.

Lepsza promocja biura

WAPRO ERP promuje biura należące do Programu Partnerskiego w swoich serwisach internetowych i newsletterach.

Dotarcie do klientów WAPRO ERP

Program Partnerski umożliwia promocję biura wśród ponad 70 tysięcy firm, będących klientami rozwiązań marki WAPRO ERP.

Niższy koszt programów

Możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach produktów WAPRO ERP przeznaczonych dla biur rachunkowych i preferencyjne warunki dla klientów biur na zakup programów i usług.

Zmniejszenie kosztów

Możliwość korzystania z okresowych specjalnych promocji na warianty do biur rachunkowych, programy dla księgowych, aplikacje dla kadr i płac oraz wybrane usługi pozwala na zmniejszenie kosztów działalności biura księgowego.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nt. Programu dla Biur

Umowy i zobowiązania stron

Uwaga

W przypadku uwag dotyczących aspektów technicznych i dostępu do danych proszę przesyłać maile zatytułowane: "Problemy techniczne" na adres: biura.rachunkowe@assecobs.pl.


Administratorzy WAPRO ERP

Warunki przystąpienia do Programu Partnerskiego

Do programu mogą przystąpić biura rachunkowe, które:

 • Spełniają warunki opisane w punkcie „Kto może przystąpić do programu”.
 • Zarejestrują się w programie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.
 • W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrażą zgodę na:
  • zaakceptują Regulamin korzystania z Forum dla Biur Rachunkowych;
  • przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania ich w celach marketingowych;
  • przesyłanie informacji drogą elektroniczną na wskazany adres; poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza na „TAK”.
  • Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych potwierdzą swój adres rejestracyjny mail w automatycznie wysłanej przez system na ten adres wiadomości mail.
  • Podpiszą umowę o wzajemnej współpracy. Z przykładową umową można zapoznać się na naszej stronie, po wybraniu polecenia menu: „Materiały | Przykładowa umowa”, natomiast wypełnioną umowę biura można wydrukować w profilu użytkownika, po wypełnieniu danych rejestracyjnych firmy.

Etapy procesu przystępowania do Programu Partnerskiego

Zarejestrowanie biura w programie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, zgodnie z wyżej opisanymi warunkami.

Po weryfikacji wpisu rejestracyjnego przez Asseco WAPRO i zaakceptowaniu wpisu, wizytówka biura zostanie wyświetlona na liście biur programu partnerskiego. Wizytówka automatycznie otrzymuje najniższy indeks hierarchii wyświetlania równy 1.*

W ciągu 7 dni od dnia rejestracji biuro rachunkowe wysyła na adres Asseco WAPRO, dwa egzemplarze podpisanej umowy o współpracy.

Po podpisaniu umowy przez Asseco Business Solutions SA, jeden egzemplarz zostaje odsyłany na adres siedziby biura rachunkowego. Po podpisaniu umowy o współpracy indeks wyświetlania wizytówki zostaje zwiększony z 1 do 4, a w profilu użytkownika, w polu „Data podpisania umowy” pojawi się wpisana data.

Jeżeli biuro posiada własną stronę internetową i umieści na niej materiały informacyjne o oprogramowaniu Asseco WAPRO zgodnie z instrukcją i poinformuje o tym, w zależności od miejsca umieszczenia w/w informacji na stronie, jej widoczności, indeks hierarchii wyświetlania zostanie podwyższony o kolejne 1 – 3 punktów.

Uwaga – logo biura rachunkowego, do umieszczenia na liście biur rachunkowych programu partnerskiego należy przesłać do Asseco WAPRO poprzez formularz rejestracyjny lub profil użytkownika. Logo nie jest dołączane automatycznie do wizytówki z uwagi na konieczność ustandaryzowania formatu - zostanie umieszczone w wizytówce w najbliższym możliwym terminie.

Uwaga - po pierwszym zarejestrowaniu biura prosimy logować się w Serwisie Biur Rachunkowych, korzystając z loginu wprowadzonego do systemu w trakcie rejestracji biura i tymczasowego hasła otrzymanego w mailu potwierdzającym założenie konta. System wymaga zamiany hasła tymczasowego przy pierwszym logowaniu.

* Kolejność wyświetlania wizytówki na liście biur rachunkowych:

 • Zgodnie z malejącym indeksem hierarchii wyświetlania. Wizytówki o wyższych indeksach hierarchii wyświetlane są wyżej.
 • Biura Rachunkowe mające jednakową wartość indeksu, ustawiane są na liście od najwcześniej zarejestrowanych do najpóźniej.

Dołącz do Programu Partnerskiego
dla Biur Rachunkowych