Program dla forum i serwisu

Zapoznaj się z regulaminem.

Stosowane w treści określenia

Forum – forum dyskusyjne WAPRO ERP dostępne pod adresem https://forum.wapro.pl/administrowane przez Asseco Business Solutions - Oddział w Warszawie
Serwis – serwis internetowy WAPRO ERP dostępny pod adresem www.wapro.pl, administrowany przez Asseco Business Solutions - Oddział w Warszawie
Użytkownik Serwisu – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu
Partner – użytkownik zarejestrowany w programie partnerskim Asseco WAPRO
Użytkownik Forum – użytkownik oprogramowania Asseco WAPRO lub Partner korzystający z Forum
Biuro Rachunkowe – podmiot należący do programu partnerskiego dla biur rachunkowych prowadzonego przez Asseco WAPRO
Klient – użytkownik programów Asseco WAPRO
Administrator – osoba uprawniona z ramienia Asseco WAPRO do administrowania Forum
Pracownik WAPRO ERP – osoba zatrudniona w Asseco Business Solutions i związana z WAPRO ERP, posiadająca wedle swoich uprawnień dostęp do Forum
Post – wiadomość, informacja umieszczona w jednym z wątków Forum

Organizacja Forum

Forum składa się z kilku działów tematycznych, różniących się tematyką oraz dostępem do nich przez różne wyżej wymienione grupy użytkowników:

 1. Forum Partnerów WAPRO ERP – dział techniczny dotyczący oprogramowania WAPRO ERP.
 2. Forum Biur Rachunkowych – dział przeznaczony dla Biur Rachunkowych, na którym mogą one rozwiązywać swoje problemu merytoryczne, z którymi spotykają się w swojej pracy, wymieniać się informacjami, doświadczeniami. Poza częścią merytoryczną, na Forum Biur Rachunkowych jest miejsce do zgłaszania sugestii, pytań i rozwiązywania problemów związanych ze stosowanym przez nich oprogramowaniem WAPRO ERP.
 3. Forum użytkowników programów WAPRO ERP – dział techniczny związany z użytkowanym przez Klientów oprogramowaniem. Sugestie, pytania.

Regulamin uczestnictwa w Forum WAPRO ERP

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania Forum.
 2. Korzystanie z Forum oznacza całkowitą akceptację regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu i Forum jest wolne od opłat.
 4. WAPRO ERP nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na każdy z postawionych problemów. Zadaniem Forum jest przede wszystkim umożliwienie wymiany informacji między Klientami, Biurami Rachunkowymi, Partnerami i Szefami Wydziałów Produkcji, a zadaniem Administratorów i Szefów Wydziałów Produkcji jest dbanie o wysoki poziom merytoryczny i kulturę wymiany informacji.
 5. Każdy Post umieszczony na Forum będzie podpisany unikalnym nickiem Użytkownika.
 6. Zabrania się udostępniania swojego konta innym podmiotom.
 7. Zabrania się korzystania z kont należących do innych podmiotów.
 8. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na okresowe otrzymywanie poczty elektronicznej pod podanym w trakcie rejestracji adresem e-mail.
 9. Forum powiązane jest z Serwisem WAPRO ERP i dostępne jest tylko dla osób zarejestrowanych.
 10. Rejestracja:
  1. Partnerów i Biur Rachunkowych wymaga autoryzacji Administratora. Biura Rachunkowe mogą zgłaszać dowolną ilość kont dla swoich pracowników.
  2. Rejestracja Klientów na podstawie poprawnie wprowadzonych danych jest automatyczna.
 11. Dostęp do poszczególnych działów Forum mają:
  1. Do Forum Partnerów WAPRO ERP - Partnerzy, Pracownicy i Administratorzy.
  2. Do Forum Biur Rachunkowych - Biura Rachunkowe, Partnerzy, Pracownicy WAPRO ERP, Administratorzy.
  3. Do Forum użytkowników programów WAPRO ERP - Klienci, Partnerzy, Pracownicy WAPRO ERP, Administratorzy.

 

TREŚĆ I FORMA

 1. Liczymy na aktywność i wiedzę merytoryczną wszystkich użytkowników Forum. Dzięki nim posty zamieszczane na Forum pozwolą na szybkie rozwiązywanie problemów technicznych, wyjaśnienie wątpliwości związanych ze zmianami prawnym i funkcjonowaniem systemów WAPRO ERP.
 2. Posty należy dodawać do działów związanych tematycznie z poruszanym problemem, odpowiednich dla danego produktu.
 3. Treść tematu powinna świadczyć o jego zawartości, być sformułowana przejrzyście i bez rażących błędów ortograficznych.
 4. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) będą usuwane.
 5. W przypadku zadawania kilku pytań należy umieścić je w osobnych wątkach. Ułatwi to zarówno udzielanie odpowiedzi, jak i wyszukiwanie informacji.
 6. Przed założeniem nowego tematu, proszę przejrzeć Forum w poszukiwaniu odpowiedzi - jest bardzo prawdopodobne, że pytanie mogło być już wcześniej poruszane. Proszę zwrócić szczególną uwagę na przyklejone tematy oraz skorzystać również z wyszukiwarki.
 7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać w ramach Forum WAPRO ERP następujących treści:
  1. związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
  2. stanowiących ofertę, zaproszenie do rokowań, zaproszenie do składania ofert, reklamę lub promocję,
  3. stanowiących ogłoszenie o produktach własnych z wyjątkiem informacji o własnych produktach komplementarnych, współpracujących z oprogramowaniem WAPRO ERP,
  4. stanowiących informację, promocję lub reklamę produktów konkurencyjnych dla systemów WAPRO ERP,
  5. naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  6. naruszających prawa osób trzecich i WAPRO ERP,
  7. naruszających dobra osobiste,
  8. obraźliwe, wulgarne (również w językach obcych) lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
  9. zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny,
  10. zawierające spam.
   Wszelkie treści o ww. charakterze mogą być usuwane bez uprzedzenia. W przypadku łamania przepisów prawa, treści takie będą archiwizowane i zabezpieczane przez Administratorów do wglądu odpowiednich władz a przypadki łamania prawa będzie zgłaszane odpowiednim służbom. Umieszczanie ww. treści na Forum może skutkować czasowym lub trwałym wykluczeniem z grona Użytkowników Forum.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na Forum kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

 

ADMINISTRATOR

 1. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Forum (Inne tematy - WWW).
 2. W ramach moderowania Administratorzy mają prawo, w sytuacji przekroczenia regulaminu Forum, do przenoszenia wiadomości do stosownych dla nich działów, ich zamykania a także ich usuwania.
 3. Administratorzy uprawnieni są do upomnienia Użytkownika Forum, usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, zablokowania możliwości edycji, zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Forum, bez powiadamiania go o fakcie i przyczynie usunięcia.
 4. Administrator ma prawo do zamknięcia tematu w przypadku, gdy jego autor dowiedział się tego, czego chciał, lub dyskusja odbiega od początkowych założeń.
 5. Administratorzy Forum są uprawnieni do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie i Forum, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 6. Administratorzy będą podejmowali starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zatem zawartość każdego postu na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Administratorów, czy też WAPRO ERP i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.