Umowy i regulaminy

Zapoznaj się z dokumentami.

Korespondencja

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres:

Asseco Business Solutions S.A. 
ul. Adama Branickiego 13‎
02-972 Warszawa

Z dopiskiem: Program dla Biur Rachunkowych 

Pytania związane z wykorzystaniem e-faktur prosimy przesyłać na adres: info.wapro@assecobs.pl

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w Programie Partnerskim dla Biur Rachunkowych.

Umowa o współpracy

Prosimy o wydrukowanie umowy w dwóch egzemplarzach, uzupełnienie danych, podpisanie i przesłanie pocztą. Podpisany egzemplarz zostanie Państwu odesłany drogą pocztową.

W przypadku gdyby Państwo mieli jakieś uwagi (zarówno do umowy jak i do samego Programu) lub z jakichś przyczyn umowa w obecnym kształcie nie mogłaby być przez Państwa podpisana, prosimy o kontakt na adres e-mail: biura.rachunkowe@assecobs.pl

Umowa o współpracy:

E-faktury

Zainteresowanym biurom możemy wystawiać faktury za świadczone usługi w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu internetowym tzw. e-archiwum. Po wystawieniu e-faktury, biuro jest informowane za pośrednictwem powiadomienia e-mail.

Warunkiem koniecznym uruchomienia tej formy wystawiania i udostępniania faktur dla biura jest podpisanie przez biuro „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej” i wysłanie tradycyjną pocztą podpisanego oświadczenia.

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej: 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej:

Dołącz do Programu Partnerskiego
dla Biur Rachunkowych